Honorarium ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Na życzenie klienta wynagrodzenie może zostać określone przy zastosowaniu uzgodnionej z nim stawki godzinowej. Możliwe jest również rozłożenie płatności na raty.

Stawki wynagrodzeń za czynności adwokatów określone są w regulującym tę kwestię rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, określającym ich minimalną wysokość dla poszczególnych rodzajów spraw. Treść rozporządzenia jest dla mnie głównym punktem wyjścia przy ustalaniu wysokości honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy, przy uwzględnieniu stopnia jej skomplikowania, przewidywanego nakładu czasu i pracy, a także obowiązującej stawki podatku VAT. Istnieje również możliwość umówienia wynagrodzenia za wykonanie pojedynczej czynności (np. sporządzenie pisma procesowego, umowy czy udział w jednej rozprawie).