Jestem absolwentką stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2019 ukończyłam również stacjonarne studia doktoranckie na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracy doktorskiej i uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywam nieprzerwanie od 2012 roku, kiedy to rozpoczęłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W jej trakcie, a także po jej zakończeniu, współpracowałam z kilkoma krakowskimi kancelariami adwokackimi, specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, co pozwoliło mi na zdobycie wszechstronnej wiedzy praktycznej. Egzamin adwokacki złożyłam w marcu 2015 roku.

Jestem autorką artykułów naukowych opublikowanych w najbardziej cenionych spośród polskich czasopism prawniczych, takich jak „Państwo i Prawo”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” czy „Glosa”.