Reprezentacja stron na każdym etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, umów, opinii prawnych i doradztwo w między innymi następujących kategoriach spraw:

  • o rozwód, separację, podział majątku wspólnego,
  • o alimenty,
  • dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
  • spadkowych, w tym o zachowek, dział spadku,
  • wieczystoksięgowych,
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o zniesienie współwłasności,
  • przeciwko firmom windykacyjnym,
  • dotyczących kredytów „frankowych”.