Obrona podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach procesu karnego, a także skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych, sporządzanie środków zaskarżenia, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, sporządzanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących między innymi:

  • przestępstw określonych w kodeksie karnym i ustawach szczególnych,
  • zniesławienia i zniewagi,
  • wykroczeń, w tym wykroczeń drogowych,
  • przestępstw i wykroczeń skarbowych,
  • zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności,
  • odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.