Pomoc prawna w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych, a także w sferze działalności mediów, w tym w szczególności:

  • reprezentacja w sporach sądowych o ochronę naruszonych praw autorskich, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • reprezentacja w sporach sądowych o ochronę dóbr osobistych naruszonych zarówno w prasie tradycyjnej, jak i w Internecie,
  • udział w nogocjacjach dotyczących umów licencyjnych,
  • sporządzanie umów licencyjnych wyłącznych i niewyłącznych oraz umów przenoszących autorkie prawa majątkowe,
  • sporządzanie opinii prawnych.