Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, a w szczególności:

  • zastępstwo w sporach sądowych przeciwko partnerom handlowym,
  • zastępstwo w postępowaniu rejestrowym, również w zakresie sporządzania wniosków o wpis do KRS,
  • obsługa spółek prawa handlowego, również na etapie ich zakładania, przekształcania i likwidacji,
  • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • zastępstwo w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.