Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę; reprezentacja zarówno pracownika, jak i pracodawcy w sporach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • przywrócenia do pracy,
  • odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
  • mobbingu,
  • wypadków przy pracy.